Fiscale aspecten voor de startende ondernemer

Het beginnen van een eigen bedrijf heeft veel omhanden.
Er komt veel bij kijken voordat je aan de slag kunt gaan.

Je hebt je aan de verplichtingen voldaan, je hebt de valkuilen in de gaten.
Je hebt een goed boekhoudpakket aangeschaft.
De eventuele financieringen zijn geregeld.

De administratieve zaken heb je goed geregeld althans dat denk je.

Als ondernemer kom je niet om de fiscus heen.

Je hebt echter het recht om je zaken zo te regelen

Dat je zo min mogelijk belasting hoeft te betalen.

Sterker nog: Je kunt als startende ondernemer zelfs veel belastinggeld terugontvangen!
Het gaat om een aantal belangrijke fiscale aspecten van het ondernemerschap.

Als ondernemer kun je profiteren van de verschillende ondernemersfaciliteiten.
Zo heb je de beschikking over de ondernemersaftrek
(te denken valt aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek)
waardoor jouw fiscale winst aanzienlijk lager kan worden.

Er is echter één heel belangrijk aandachtspunt om in aanmerking te komen voor deze ondernemersaftrek.
Je dient door de belastingdienst te worden aangezien als ondernemer.

Wat zijn de grootste valkuilen voor een startendeondernemer

Het grootste risico van de startende ondernemer is om te slagen. Daar het gros de eerste vijf jaar niet overleven,zul je op een of meerdere visies moeten richten,en trap niet in een van de valkuilen.

Er zijn vier valkuilen te onderscheiden:

De ondernemer zelf:

De ondernemer heeft zichzelf niet goed voorbereid door te weinig of geen marktonderzoek.

De markt is verzadigd en of te klein.

Gebrek aan goed geschoold personeel.

Ondernemer is onduidelijk over wat voor doelgroep hij of zij voor ogen heeft.

Slechte balans tussen werk en privé.

Te hoge verwachtingen aan inkomen of resultaat.

Bedrijfsvoering

Locatie niet geschikt voor de onderneming.

Kosten van de huisvesting is een te grote belasting op de omzet.

Verkoopcijfers vallen tegen.

Onduidelijke afspraken met je klanten of er ontbreekt een goede communicatie.

Administratie

Ontbrekende kennis op het gebied van boekhouding.

De boekhouding niet op orde hebben.

De facturatie op de laatste plaats zetten, waardoor de inkomsten lang op zich laten wachten.

Slechte betalers waardoor je in de financiële problemen komt.

Het niet reserveren van belastingbetalingen.

Personeel

Heb je de capaciteit om het personeel te leiden of op te leiden.

Voorzorgsmaatregelen voor langdurig ziekteverzuim,dit kan grote financiële gevolgen hebben.

Durf afscheid te nemen als de werknemer niet voldoet aan de criteria die je samen hebt bepaald.

Verplichtingen voor een startendeondernemer zijn.

 

verplichting 1 Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Start je een onderneming dan dien je zelf  in te schrijven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in jou regio.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor er geen inschrijving mogelijk is denk aan:

– een buitenlandse bedrijf zonder een vestiging in Nederland,

– stille maatschappen,

– eenmanszaken met activiteiten die volgens het handelsregister niet gelden als een onderneming

verplichting 2 Aanmelden bij de belastingdienst

De volgende de stap is je eigen aanmelden bij de belastingdienst. Tegenwoordig geeft de Kamer van Koophandel dit door aan de belastingdienst.  De Belastingdienst stelt vast waar je precies belasting over dient te betalen, te denken valt aan inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting.

verplichting 3 Administratie

Als ondernemer dien je een administratie bij te houden en deze dien je minimaal 7 jaar te bewaren.

Een goed opgezette administratie is ook van belang voor een goede bedrijfsvoering waarin goed zichtbaar wordt de inkomsten en uitgaven en zo nodig de investeringen.

Dit is belangrijk voor het eventueel bijsturen van je onderneming.

verplichting 4 Vergunningen

Deze worden opgelegd vanuit de overheid en uitgevoerd door de gemeenten.

Te denken valt aan bestemmingsplan, milieuvergunning, gebruiksvergunning en ventvergunning.

5 VAR-verklaring

Een VAR-verklaring is nodig als je freelance of zzp-ers gaat inhuren.

Dit moet de freelancer of zzp-er zelf aanvragen bij belastingdienst.

Ook zal hij een kopie van zijn legitimatiebewijs  aan jou moeten overleggen.

De belastingdienst toetst op een aantal punten.

Dus zorg er voor dat dit in orde is zodat je niet als nog de sociale lasten en loonheffing dient af te dragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *